نمایشگاه IFA Berlin 2016

نمایشگاه IFA 2016 یکی از بزرگترین نمایشگاههای دنیا در عرصه محصولات الکترونیک با حضور کمپانی اپتک برگزار گردید.
312831353155